Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Quan tâm thực hiện các quyền trẻ em trong đó đặc biệt quan tâm các biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ dịch bệnh Covid 19:

– Bảo đảm môi trường sống an toàn

– Hỗ trợ tâm lý nếu trẻ phải thay đổi quá nhiều thói quen, gặp căng thẳng trong mùa dịch bệnh

– Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ khi thực hiện cách ly tại gia đình hoặc tại cơ sở cách ly tập trung;

– Truyền thông giới thiệu tại các cơ sở cách ly tập trung có trẻ em, cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để kịp thời tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tình huống cần thiết liên quan đến bảo vệ trẻ em.

– Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ,TB&XH và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Chăm lo tốt cho trẻ em, đảm bảo các chính sách và chế độ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em và người chăm sóc trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; tăng cường kiểm tra, chăm sóc y tế chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở.

-Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc khẩn cấp liên quan đến trẻ em.