Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
08

Tiếp tục tăng cường năng lực về Quản trị quyền trẻ em cho các tổ chức xã hội tại miền Trung

Vừa qua, dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội (CSOs) về quản trị quyền trẻ em giai đoạn II” đã chính thức được phê duyệt.

10

Lần đầu tiên hỗ trợ tăng cường quản trị quyền trẻ em cho các CSOs tại miền Trung

Dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội (CSOs) về quản trị quyền trẻ em” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đây là dự án đầu tiên về Quản trị quyền trẻ em được thực hiện […]