Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Liên hoan vẽ tranh “Rừng xanh ước mơ” tại Thành phố Tam Kỳ

Nhằm truyền thông, giáo dục cho các em học sinh về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng trong môi trường sống hiện nay, bên cạnh đó giúp các em nâng cao hơn nữa ý thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên […]

05

Tập huấn về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

Trong năm 2014-2015, Dự án FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) – Khu vực miền Trung đã nâng cao năng lực và nhận thức về các nội dung liên quan đến Định nghĩa gỗ hợp pháp và Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp đáp ứng theo yêu cầu của Hiệp định VPA (Voluntary […]

04

Đánh giá cao vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình VPA – FLEGT

Ngày 06/04/2016, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung đã phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST), Mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức Hội thảo “Vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình đàm phán và thực hiện VPA-FLEGT” tại Khách sạn Công Đoàn, TP Hà Nội.

03

Chia sẻ kinh nghiệm, nhận nhiều ý kiến hay để lập kế hoạch

Hội thảo nhằm tổng kết và đánh giá một số kết quả triển khai các hoạt động của Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung năm 2 và Lập kế hoạch hoạt động cho năm thứ 3.

03

Bản tin chính sách

– Xuất bản năm 2016. Do dự án FLEGT – khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện/ Bản tin chính sách do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ.