Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
07

Quảng Bình: Hội thảo về “Chương trình Thực thi lâm Luật quản trị rừng và thương mại lâm sản”

Ngày 29/07/2014, Hội thảo về Chương Trình Thực thi Lâm luật Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)” diễn ra tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

07

Hội thảo bàn tròn về “Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm Sản” (FLEGT)

Hội Thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ở khu vực Miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định VPA/FLEGT”.