Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
04

Đánh giá cao vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình VPA – FLEGT

Ngày 06/04/2016, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung đã phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST), Mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức Hội thảo “Vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình đàm phán và thực hiện VPA-FLEGT” tại Khách sạn Công Đoàn, TP Hà Nội.

03

Chia sẻ kinh nghiệm, nhận nhiều ý kiến hay để lập kế hoạch

Hội thảo nhằm tổng kết và đánh giá một số kết quả triển khai các hoạt động của Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung năm 2 và Lập kế hoạch hoạt động cho năm thứ 3.

03

Bản tin chính sách

– Xuất bản năm 2016. Do dự án FLEGT – khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện/ Bản tin chính sách do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ.

03

Mô hình thí điểm doanh nghiệp chế biến gỗ

Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm Quảng Trị và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cùng các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Quảng Trị tiến hành xây dựng “Mô hình thí điểm doanh nghiệp chế biến gỗ đáp ứng yêu cầu hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp trong tiến trình VPA-FLEGT”.

01

Sông Kôn náo nhiệt vì chương trình truyền thông FLEGT

Ngày 18/1, Dự án “Tăng cường thực thi lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ” – Khu vực miền Trung đã tiếp tục tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.