Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Họp Nhóm Thúc Đẩy Bảo Vệ Quyền Trẻ Em

Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em giai đoạn 2 (2017-2019) sẽ tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội làm về/liên quan đến quyền trẻ em; nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người […]

04

Hội thi: Học sinh tìm hiểu Pháp luật về Quyền trẻ em

Tại Hương Vinh, Thị xã Hương Trà   Tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông:    

04

Ra mắt và lập kế hoạch Nhóm Hợp Tác Thúc Đẩy Quyền Trẻ em khu vực miền Trung

  12 thành viên tới từ các tổ chức xã hội của 4 tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam đã cùng hợp tác thành lập nhóm!