Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Hội thảo công tác kế hoạch hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung , Trường Đại Học Nông Lâm Huế và Sở Kế hoạch đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo và kính mời quí vị quan tâm đăng ký tham dự hội thảo: “Công tác kế hoạch hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” dự kiến được tổ chức vào ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

01

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020(29/10/2010)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung sau: