Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
09

Hội thảo “Tham vấn cộng đồng thu thập thông tin phục vụ cho tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”

Căn cứ vào những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung có trách nhiệm tổng hợp và hoàn chỉnh các ý kiến nhằm đóng góp vào nội dung Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh VPA/FLEGT dự kiến được ký kết và thực hiện từ tháng 10/2014

07

Hội thảo bàn tròn về “Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm Sản” (FLEGT)

Ngày 26/06/2014, Hội thảo Bàn tròn về Chương Trình Thực thi Lâm luật Quản Trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)” diễn ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

07

Nam Đông – Phát đồng phục cho cộng đồng quản lý rừng

Ngày 1/7, Buổi lễ “phát đồng phục cho cộng đồng quản lý rừng” do dự án ICCO (Hà Lan) tài trợ được Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung CRD phối hợp với UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT Huế) tổ chức tại Thị Trấn Khe Tre.

03

Nâng cao nhận thức về quản lý bền vững tài nguyên nước

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước, quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

02

Nghiên cứu về việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004 liên quan đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

1. Tên dự án : Nghiên cứu về việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004 liên quan đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

2. Mã ngành dự án : 02 Mã số dự án : RVNB09

3. Tên nhà tài trợ: Oxfam Anh