Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
04

Tập huấn về sử dụng vi sinh vật bản địa và các chế phẩm vi sinh phục vụ chăn nuôi

Từ ngày 8 – 9/4, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Giang (KTNN) tổ chức 05 lớp tập huấn về sử dụng vi sinh vật bản địa (IMO) để chăn nuôi lợn […]

04

Truyền thông phòng chống dịch bệnh và tái đàn chăn nuôi

Từ ngày 10 đến 22/3/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã kết hợp cùng với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Giang (KTNN) tổ chức 21 cuộc họp nhằm truyền thông về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn tái đàn và công tác xây dựng chuồng […]

12

Tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân

Từ ngày 23 đến 25 tháng 12, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức 05 lớp tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân tại các xã Cà Dy, Chà Vàl, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị […]

11

Xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện dự án BMZ

Chiều ngày 10/11, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để xây dựng kế hoạch liên tịch giữa các bên tham gia vào dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng […]

11

Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh cho người dân

Từ ngày 04 – 08 tháng 11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã tổ chức 07 lớp tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh cho người dân tại các xã Cà Dy, Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam […]