Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
08

Hội thảo đánh giá quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch Phát triển sản xuất nông nghiệp

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Hội thảo ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả […]

08

TOR Hội thảo rút kinh nghiệm quy trình lập kế hoạch có sự tham gia

Các cá nhân quan tâm tới tổ chức hội thảo “Đánh giá việc áp dụng quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp thôn/ xã có sự tham gia trong xây dựng nông thôn mới” muốn cung cấp dịch vụ vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF.2012.10 trước ngày […]

08

Đề cương hội thảo quyền lợi trong quản lý rừng cộng đồng

NHỮNG PHÁT HIỆN VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN Huế, ngày 28/8/2015 ĐẶT VẤN ĐỀ Quản lý rừng cộng đồng đã và đang tồn tại ở nhiều nước trên thế giới và được thừa nhận là một trong những hình thức quản lý rừng hiệu quả. Ở Việt Nam, quản lý rừng cộng đồng đã […]

08

Phiếu đăng ký tham dự hội thảo và viết tham luận

Các thành viên đăng ký tham dự hội thảo và muốn viết tham luận có thể tải file đính kèm dưới đây: