Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
03

Gia Hạn Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam (Đăng tuyển lần 3)

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. […]

02

Hội thảo Tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”  tại Thành phố Huế nhằm […]

02

Tổng quát dự án Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá ER-P

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình giảm phát thải (ER-P)” được tài trợ bởi Tổ chức Tebtebba, thực hiện từ tháng 4/2022 với tổng kinh phí 54.020,78 USD. Mục tiêu bao gồm:(1) Đồng bào DTTS ở […]

02

Diễn đàn trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã tổ chức diễn đàn “Trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số (DTTS) và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)” tại thành phố Huế. Toàn cảnh diễn […]

02

Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa […]