Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
11

[Gia Hạn] Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]

11

Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]

11

Tư vấn thực hiện khoá tập huấn về các chủ đề liên quan đến REDD +

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cùng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giáo dục Quốc tế vì người bản địa (Tebtebba) thực hiện dự án  “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá […]

09

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động dự án Giao đất giao rừng

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật […]

09

Tuyển dụng điều phối viên dự án

I. Vị trí tuyển dụng: Điều phối viên dự án II. Số lượng: 01 người III. Mô tả công việc: – Quản lý dự án, bao gồm quản lý về tiến độ, chất lượng hoạt động và quản lý tài chính; – Lập kế hoạch và báo cáo hàng tháng, quý và năm (bao gồm kế hoạch, […]