Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
12

Thông báo thanh lý tài sản

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC tiến hành thanh lý một số tài sản bao gồm: 1. Tài sản thanh lý nguyên lô (máy in, máy tính, điện thoại, tivi…) 2. Các phương tiện di […]

11

Tuyển tư vấn rà soát các diện tích đất rừng hưởng dụng theo luật tục truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Tiêu đề: Tuyển tư vấn rà soát các diện tích đất rừng hưởng dụng theo luật tục truyền thống của các cộng đồng ở xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu: Rà soát các diện tích đất rừng được các cộng đồng quản lý và hưởng dụng theo luật tục truyền […]

11

Tuyển tư vấn khảo sát tình trạng chồng lấn đất đai của các hộ gia đình và cộng đồng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát tình trạng chồng lấn đất đai của các hộ gia đình và cộng đồng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng chồng lấn trước khi giao đất giao rừng cho […]

10

Tiêu đề : Tuyển tư vấn thúc đẩy sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Mục tiêu: Giám sát, thúc đẩy đơn vị tư vấn đảm bảo sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình […]

10

Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2

Tiêu đề: Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2 Mã hoạt động: 1.5 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế , Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối: […]