Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tháng 8 năm 2022, nhóm hộ 6 quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) thôn Dỗi của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên. Hoạt động được sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Ông Vương Văn Gã chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng cây gừng gió tại thực địa

Vào tháng 11/2021, CRD đã hỗ trợ Nhóm hộ 6 QLRCĐ thôn Dỗi trồng thí điểm 2 ha gừng gió dưới tán rừng tự nhiên. Sau 10 tháng trồng thí điểm tại Nam Đông, đến nay cây gừng gió phát triển tốt và đã trổ hoa.

Nhằm mục đích tuyên truyền, nhân rộng mô hình trồng gừng gió dưới tán rừng tự nhiên, dự án tổ chức 01 cuộc chia sẻ kinh nghiệm cho 30 đại biểu đại diện cho 23 cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng của các xã: Thượng Lộ và Thượng Nhật của huyện Nam Đông; và xã A Roàng của huyện A Lưới. Buổi chia sẻ này được thực hiện trực tiếp tại Khu vực rừng cộng đồng được giao cho Nhóm hộ 6 QLRCĐ thôn Dỗi.

Sau buổi chia sẻ, các đại biểu cũng được tham quan mô hình vườn ươm cộng đồng của Nhóm 6 thôn Dỗi. Tại vườn ươm, các đại biểu được ông Vương Văn Gã chia sẻ kinh nghiệm gieo ươm 3.500 cây gừng gió và 2.500 cây bản địa (lim xanh và ươi). Ghi nhận sau khi tham quan thực tế, ông Pi Lúc Nhắc tâm sự: “được xem tận mắt cây gừng gió tại rừng của Nhóm 6 thôn Dỗi và vườn ươm cộng đồng, chúng tôi rất thích thú và mong muốn được dự án hỗ trợ cho người dân thôn A Ka 1, xã A Roàng trồng loại cây này.” 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi chia sẻ

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây gừng gió dưới tán rừng tự nhiên

Tham quan vườn ươm cây gừng gió và cây lim xanh

Phan Văn Hùng

Trung tâm PTNT miền Trung