Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – giai đoạn 2” do Tổ chức cứu trợ Trẻ em (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện tại 5 tỉnh khu vực miền Trung bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.Trong khuôn khổ dự án này, CRD  đã có thông báo hạn nộp hồ sơ tuyển vị trí tư vấn thực hiện hoạt động xây dựng và thể chế hóa “Quy trình thực hiện mô hình Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong Ban giám sát cộng đồng” trước đó là ngày 29.4.2020. Nay do chưa nhân được hồ sơ đạt đúng yêu cầu về chất lượng. Chúng tôi trân trọng thông báo gia hạn nộp hồ sơ cho vị trí tư vấn này đến ngày 10.6.2020.

Mục tiêu hoạt động:

– Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình “Sự tham gia của trẻ em trong Ban Giám sát cộng
đồng”, cùng với phương pháp và các công cụ cần thiết cho quá trình thực hiện mô hình.

– Thực hiện thí điểm mô hình tại hai địa phương thuộc miền Trung.

– Phối hơp với HĐND huyên vùng dự án (dự kiến tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) hoàn thiện cũng như ban hành văn bản công nhận và văn bản quy định sự tham gia của trẻ em trong Ban giám sát cộng đồng.

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Địa điểm tập huấn: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: 20/6 – 30/12/2020

Hạn nộp hồ sơ: 10/6/2020

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi email bày tỏ quan tâm, CV và chương trình tập huấn đề xuất đến dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em-giai đoạn 2” thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Ms. Đặng Lan Anh)Điện thoại: +234 3 529749; Số máy lẻ: 108.

Kính mời quý vị quan tâm đến vị trí tuyển dụng tải tệp đính kèm tại đây: 3.7_ToR the che hoa su tham gia cua TE trong Ban GDCD (SCI approved)