Tại đây, hội thảo nhằm giới thiệu dự án với các bên liên quan, tham vấn ý kiến, báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội và các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai và Lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho các thời kỳ tiếp theo của dự án.

Trước đó, ngày 11/5/2017, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã ký tắt hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT), kết thúc tiến trình đàm phán kéo dài 6 năm. Văn bản VPA đã được công bố rộng rãi và ngành Lâm nghiệp sẽ cải tiến khung pháp lý về quản lý bảo vệ rừng, tăng cường năng lực của địa phương trong thực thi lâm luật, quản trị rừng và đảm bảo tính hợp pháp của gỗ để xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) đang xây dựng một Nghị định riêng về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS), trong đó Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS) sẽ được thiết kế chi tiết và hướng dẫn thực thi.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” được tài trợ bởi Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019. Dự án sẽ giúp xác định các tổ chức xã hội có thể tham gia vào các hoạt động giám sát độc lập nhằm yêu cầu các các cơ quan được chỉ định thực hiện Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS) giải trình và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Josil P.Murray – đại diện tổ chức FAO đã khái quát, giới thiệu về gỗ bất hợp pháp; các quy định bắt buộc và tự nguyện quốc tế về khai thác gỗ trái phép; các luật pháp quốc tế về cấm thương mại gỗ và các sản phẩm gỗ bất hợp pháp…

Tiến sĩ Josil P. Murray phát biểu.