Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 3 năm 2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức các đợt khảo sát sự phân bố các loại cây thuốc nam và tổ chức tập huấn kiến thức về bảo tồn cây thuốc nam tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” các hoạt động này được tổ chức nhằm hỗ trợ cộng đồng nhận biết các loại cây thuốc nam và trang bị các kiến thức giúp cộng đồng thực hành bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam tại địa phương.

Dự án đã tổ chức 04 đợt khảo sát tại các khu vực rừng cộng đồng của các thôn/cụm dân cư gồm Dỗi, La Hố, Mụ Nằm và Cha Măng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông. Kết quả của các đợt khảo sát đã phát hiện được một số loài cây thuốc nam quý hiếm có số lượng rất ít trong các khu vực rừng do cộng đồng quản lý như: lá khôi tía; hoàng đằng; huyết đằng; bình vôi và sâm xuyên đá.

Tư vấn kỹ thuật đang hướng dẫn các thành viên cộng đồng thôn Dỗi nhận biết cây thuốc nam

Đồng thời dự án cũng đã tổ chức 01 khóa tập huấn kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam cho 25 học viên là đại diện cho các Ban quản lý rừng cộng đồng, các Chi hội phụ nữ, và cán bộ của xã Thượng Lộ, trong đó có 32% học viên là phụ nữ. Kết thúc khóa tập huấn, có trên 90% học viên hiểu và nắm bắt được kiến thức được tập huấn và khoảng 60% học viên tự tin có khả năng phổ biến lại kiến thức cho các thành viên khác trong cộng đồng.

Tập huấn kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam

 Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tài trợ thông qua dự án “Quỹ bảo tồn” với sự đồng thực hiện của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Viện Gustav – Stresemann (GSI, CHLB Đức) và CRD.

Phan Văn Hùng

 

 

 

 

Một số hình ảnh liên quan đến hoạt động khảo sát cây thuốc nam và tập huấn

Khảo sát cây thuốc nam tại khu vực rừng cộng đồng thôn Dỗi

Các học viên của khóa tập huấn kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam

Khảo sát cây thuốc nam tại khu vực rừng cộng đồng Mụ Nằm

Thảo luận nhóm về chủ đề bảo tồn cây thuốc nam