Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Vừa qua, Huyện đoàn A Lưới với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã tổ chức 4 cuộc phổ biến và nhân rộng kiến thức khai thác lâm sản ngoài gỗ bền vững cho các nhóm hộ quản lý rừng tại xã Hương Nguyên.

Trưởng nhóm thôn Tù Mú chia sẻ kiến thức

Hoạt động được Chương trình các dự án nhỏ – Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tài trợ.

Qua đó, 100 thành viên của 22 nhóm hộ trong mạng lưới quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học xã Hương Nguyên đã được 5 trưởng nhóm chia sẻ, phổ biến kiến thức đồng thời hướng dẫn thực hành khai thác lâm sản ngoài gỗ. Các trưởng nhóm nhiệt tình chia sẻ lại cho thành viên mạng lưới kỹ thuật như ươm trồng cây, chăm sóc cây, khai thác bền vững đối với cây mây, thiên nhiên kiện.

Thực hành khai thác mây bền vững

Trước đó, chuyên gia dự án Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững gắn với đồng bào dân tộc thiểu số sống gần khu bảo tồn thiên nhiên Sao La tại tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn cho các trưởng nhóm. 4 buổi chia sẻ phổ biến kiến thức góp phần chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng bao gồm bổ khuyết những kỹ thuật hiện có và giới thiệu kỹ thuật mới để nâng cao năng lực cho nhóm và cộng đồng được giao rừng quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng bền vững.