Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

03 Cuốn cẩm nag nhỏ về: Quy trình kỹ thuật trồng lúa Ra Dư sản xuất theo hướng hữu cơ (1) , Quy trình kỹ thuật trồng thiên niên kiện dưới tán rừng (2) và quy trình chăn nuôi bò bán thâm canh (3) được biên soạn bởi:
1. Thạc sỹ Phan Văn Hùng
Trung Tâm Phát Triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại Học Nông Lâm Huế
2. Tiến sỹ Trịnh Thị Sen
Khoa Nông học – Trường Đại Học Nông Lâm Huế
3. Tiến sỹ Trương Quang Hoàng
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế
4. Cử nhân La Ngọc Toàn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự án do Huyện Đoàn A Lưới thực hiện và được tài trợ bởi Chương trình các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương Trình phát triển Liên Hợp Quốc (SGP -GEF UNDP) với sự tư vấn của CRD.