Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Khóa tập huấn “Vận động chính sách về Quyền trẻ em” dành cho cán bộ các tổ chức xã hội, các phòng ban chuyên trách về trẻ em, thành viên Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em tại miền Trung vừa được Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế tổ chức vào ngày 17 – 18/9 tại Thị Trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tập huấn vận động chính sách về Quyền trẻ em tại thị trần Lăng Cô

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền Trẻ em” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ.

Hai ngày tập huấn, khóa học đã nâng cao kiến thức về vận động chính sách và vận động chính sách về quyền trẻ em, kỹ năng cần thiết để vận động chính sách hiệu quả.

Hai ngày tập huấn, giảng Nguyễn Toàn Thịnh truyền đạt kinh nghiệm về: Tiến trình thực hiện các hoạt động vận động chính sách; Những công cụ quan trọng để thực hiện các bước của chu trình vận động chính sách trong việc xây dựng và triển khai các dự án/chương trình về quyền trẻ em.; Vai trò của các bên liên quan trong vận động chính sách; Phương pháp tiếp cận, và các kỹ năng quan trọng trong vận động chính sách về quyền trẻ em; Những lỗ hổng trong quy định và thực thi các chính sách xã hội hiện hành liên quan đến trẻ em; Thực hành lập Kế hoạch vận động chính sách về quyền trẻ em…

Bảo Hòa