Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ảnh minh họa: Bảo Hòa

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung ( CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức tiến hành dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”. Mục tiêu của dự án là cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng dự án. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là 600 hộ nghèo và cận nghèo tại 5 xã trên địa bàn huyện Nam Giang. Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, CRD kêu gọi nhóm tư vấn thực hiện 03 hoạt động khảo sát bao gồm:

– Khảo sát cơ bản cho dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”;

– Đánh giá thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm heo đen tại huyện Nam Giang

– Khảo sát quy trình chăn nuôi heo đen bản địa đang được thực hiện bởi người dân tại các xã dự án thực, từ đó đề xuất những cải tiến về kỹ thuật nhằm tăng năng suất và sản lượng của heo đen tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Tải tệp đính kèm và xem chi tiết tại ToR đính kèm tại đây: 

1. Call for Tender BASELINE SURVEY.BMZ project Nam Giang. Quang Nam (1)

2. Call for Tender MARKET SURVEY.BMZ project. Nam Giang. Quang Nam

3. Call for Tender Pig production BMZ project. Nam Giang

Nhóm tư vấn nộp cùng lúc 03 hồ sơ bao gồm đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính qua email Khanhhl@crdvietnam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17:00 ngày 5 tháng 5 năm 2020