Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

1.    GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn, giai đoạn 2”  tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2028, các cộng đồng và tổ chức xã hội (TCXH) sẽ quản lý bền vững 5.000 ha – 5.500 ha rừng theo mô hình quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Trung Trường Sơn góp phần bảo vệ hệ sinh thái và ổn định sinh kế của các cộng đồng thông qua tham gia tích cực vào các quá trình ra quyết định và thực hiện, đồng thời được hưởng các lợi ích được chia sẻ công bằng từ việc quản lý tài nguyên rừng.

Mục tiêu ngắn hạn

– Các TCXH được nâng cao năng lực về kỹ thuật và quản lý để hỗ trợ và nhân rộng mô hình QLRCĐ hiệu quả ở các tỉnh mục tiêu.

– Các TCXH sẽ tích cực tham gia đề xuất các chính sách và thúc đẩy thực hiện nhằm tạo điều kiện cho mô hình QLRCĐ hoạt động hiệu quả hơn.

– Các cộng đồng tham gia sẽ được nâng cao năng lực để quản lý và vận hành các mô hình QLRCĐ một cách hiệu quả tại các tỉnh mục tiêu.

– Có 50-70% hộ gia đình tham gia mô hình QLRCĐ được ổn định cuộc sống và tăng thu nhập từ 15-20% so với điều tra cơ sở ban đầu.

– Công nghệ số và các mô hình bảo tồn có hiệu quả khác được thử nghiệm và nhân rộng giúp tăng hiệu quả quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

– Năng lực và trách nhiệm của các cơ quan chức năng được tăng cường để đảm bảo quyền lợi của cộng đồng quản lý rừng và sự tham gia của họ trong các quá trình ra quyết định.

– Các hoạt động cải tiến và thực hiện chính sách về QLRCĐ được hỗ trợ bởi các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định.

Dự án sẽ thực hiện các lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng trong sản xuất kinh doanh cho người dân là đối tượng hưởng lợi của dự án. CRD cần tuyển một nhóm tư vấn để thực hiện các hoạt động này.

2.    PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1.  Mục tiêu của hoạt động

Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về về thị , quản lý tài chính và lập kế hoạch kinh doanh.

– 100% người học nắm vững các kiến thực được tập huấn

– Ít nhất 70% lập được kế hoạch kinh doanh

 2.2. Đối tượng, nội dung, thời gian

– Đối tượng tập huấn: đại diện các Ban quản lý rừng cộng đồng, các Chi hội phụ nữ là người dân tộc, ở độ tuổi trên 30 và có trình độ văn hoá khá hạn chế.

– Số lượng: 30 người/lớp x 3 lớp x 2 xã, chia làm 3 đợt

– Chủ đề, nội dung tập huấn: 1) kiến thức cơ bản về thị trường; 2) Kỹ năng quản lý tài chính; 3) lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Thời lượng: 2 ngày/lớp,

2.3 Phương pháp và tài liệu

– Phương pháp: Sử dụng phương pháp có sự tham gia, lấy người học làm trung tâm. Tập trung nhiều vào thảo luận nhóm, thực hành, sử dụng ít nhất 1/3 thời lượng cho thảo luận và thực hành. Giới thiệu các ví dụ thực tiễn cụ thể sát với điều kiện thực tế của người học.

– Tài liệu tập huấn: mỗi chủ đề tập huấn bao gồm bài trình bày Powerpoint và Tóm tắt các điểm quan trọng để áp dụng sau này ( cở chữ 14, không quá 3 trang). Tài liệu trình bày đơn giản, rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, hạn chế tối đa sử dụng ngồn ngữ hàn lâm và tránh sử dụng tiếng nước ngoài.

3.    NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Xây dựng chương trình tập huấn phải thể hiện cụ thể về: thời gian, nội dung, phương pháp và người thực hiện tập huấn;

– Biên soạn tài liệu tập huấn: mỗi lớp tập huấn gồm 02 tài liệu bài trình bày Powerpoint và Tóm tắt file word

– Phát triển phiếu đánh giá học viên trước và sau khi tập huấn để đánh giá đầu vào và kết quả lớp tập huấn. hực hiện tập huấn tại địa bàn dự án

– Viết báo cáo Kết quả lớp tập huấn. Nội dung cơ bản của báo cáo bao gồm: Thời gian, địa điểm thực hiện tập huấn; đối tượng tập huấn theo giới tính; Nội dung tập huấn; Phương pháp tập huấn; Kết quả tập huấn (tổng hợp từ phiếu đánh giá); Đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn lớp tập huấn tương tự sau này.

4.    YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ đại học trở lên về kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan đến hoạt động này.

– Có kinh nghiệm về lĩnh vực thị trường, quản lý tài chính, lập kế hoạch; và có kinh nghiệm làm việc cho các dự án phát triển nông thôn.

– Đã thực hiện ít nhất 03 lớp tập huấn tương tự về thị trường, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho đối tượng là người dân tộc thiểu số.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở miền núi với cộng đồng dân tộc thiểu số.

5.    CÁCH NỘP HỒ SƠ

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Kế hoạch thực hiện (theo mẫu đính kèm)

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17h00 ngày 10/5/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;

Mọi thông  tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bà Lê Thị Minh Hải theo số điện thoại: 0234 3529749 (số máy lẻ: 0) và email: hailtm@crdvietnam.org

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại đây.