Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ
Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD
Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 05/05- 10/07/2020
Thời gian nộp hồ sơ Từ 22/04- 28/04/2020

  1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ thực hiện phát triển sinh kế dưới tán rừng tự nhiên cho 07 Nhóm hộ quản lý rừng của xã Thượng Lộ bằng bằng việc trồng 32 ha cây lâm sản ngoài gỗ, trong đó: 30 ha Mây nước và 02 ha Gừng gió.

  1. NỘI DUNG
  • Căn cứ diện tích rừng tự nhiên đã được UBND huyện Nam Đông ra quyết định giao cho 07 Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng quản lý:

 

STT Nhóm hộ QLR Diện tích rừng tự nhiên được giao(ha)
1 Nhóm 1 thôn Dỗi 106,2
2 Nhóm 2 thôn Dỗi 61,9
3 Nhóm 3 thôn Dỗi 52,1
4 Nhóm 5 thôn Dỗi 59,2
5 Nhóm hộ thôn Cha Măng, 102
6 Nhóm hộ thôn Mụ Năm 87,7
7 Nhóm hộ thôn La Hố 82
  • Tư vấn tiến hành đi khảo sát thực địa để khoanh vẽ xác định các lô thuộc trạng thái rừng nghèo kiệt có độ tàn che 0,3 đến 0,4 ở các lô rừng trên để thiết kế 300hatrồng Mây nước.
  • Một số nội dung cần thực hiện theo quy định của Dự án:

(1) Cộng đồng đồng thuận tham gia trồng Mây nước và cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Dư án.

(2) Thời gian trồng: trong mùa vụ trồng rừng năm 2020 và 2021.

(3) Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Theo hướng dẫn  kỹ thuật được Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-SNNPTNT ngày 09/01/2014.

  1. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

Bước 1 : Chuẩn bị

– Chuẩn bị bản đồ và các dụng cụ thiết kế.

– Các tài liệu và bản đồ giao rừng cộng đồng.

Bước 2 :Làm việc với các Nhóm hộ quản lý rừng

– Thông báo kế hoạch trồng Mây nước dưới tán rừng của Dự án Sida.

– Họp Ban quản lý rừng cộng đồng để xác định sự đồng thuận của cộng đồng tham gia trồng và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Dự án Sida.

Bước 3 : Ngoại nghiệp

– Xác định các diện tích đạt tiêu chuẩn trồng Mây nước (khu rừng thuộc đối tượng rừng nghèo kiệt và rừng phục hồi, nơi có độ tàn che 0,3 – 0,4).

– Xác định ranh giới, diện tích lô, đóng mốc ngoài thực địa.

Bước 4: Nội nghiệp

– Bản đồ thiết kế tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 tùy theo qui mô vùng trồng.

– Biểu thống kê lô khoảnh và diện tích trồng Mây có ký xác nhận của Ban quản lý rừng cộng đồng.

– Biểu thiết kế kỹ thuật trồng (theo mẫu dự án).

– Biểu thiết kế kỹ thuật chăm sóc năm thứ nhất (theo mẫu dự án).

– Bảng thuyết minh thiết kế.

Bước 5: Phê duyệt hồ sơ thiết kế

– Đơn vị tư vấn gửi hồ sơ thiết kế trình chính quyền địa phương thẩm định và phê duyệt.

  1. SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC

– Bản đồ thiết kế.

– Biểu thống kê lô khoảnh và diện tích trồng Mây có ký xác nhận của BQLRCĐ

– Biểu thiết kế kỹ thuật trồng

– Biểu thiết kế kỹ thuật chăm sóc năm thứ nhất

– Cam kết của Cộng đồng có xâc nhận của UBND xã Thượng Lộ.

– Hồ sơ thuyết minh thiết kế trồng lâm sản ngoài gỗ.

– Quyết định phê duyệt của UBND huyện Nam Đông.

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG
TT HOẠT ĐỘNG HẠN CUỐI
1 Nghiên cứu tài liệu và thu thập các thông tin 07/05/2020
2 Làm việc với các Nhóm hộ quản lý rừng 08/05/2020
3 Khảo sát hiện trường 18/05/2020
4 Tổng hợp thông tin và lập hồ sơ thiết kế trồng lâm sản ngoài gỗ 20/06/2020
5 Trình Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông phê duyệt 10/07/2020
  1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN

– Nhóm cán bộ tham gia gói công việc có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành lâm nghiệp hoặc tương đương.

– Đã từng thực hiện xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

  1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

– Chịu trách nhiệm trả các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập

– Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các công ty, đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ đến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +234 3529749

Email: office@crdvietnam.org

Hoặc ông Phan Văn Hùng, Điều phối viên dự án theo số điện thoại: 0914002168, địa chỉ email: hungpv@crdvietnam.org

Chúng tôi khuyến khích các công ty, đơn vị gửi hồ sơ trên file điện tử theo các địa chỉ email nêu trên.