Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển giảng viên tập huấn cho Mạng lưới cộng đồng được giao rừng ở tỉnh Kon Tum

Mục tiêu: Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum Thời gian thực hiện 26/09 – 30/10/2021

Thời hạn nộp hồ sơ: 24/09/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng;

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ tổ chức 02 khoá tập huấn cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum về Quyền và Nghĩa vụ của Cộng đồng theo quy định của Luật đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác. CRD cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động tập huấn này.

2. Mục tiêu của khoá tập huấn

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên có thể hiểu và thực hành được:

– Khái niệm về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng.

– Các quy định liên quan đến Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng trong Luật đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan.

– Thảo luận các quyền truyền thống của cộng đồng đối với đất và rừng.

– Lồng ghép quyền và nghĩa vụ theo truyền thống của cộng đồng vào quản lý rừng để phù hợp với pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở cho các cộng đồng xây dựng Quy ước Bảo vệ và phát triển rừng, Phương án quản lý rừng bền vững.

3. Sản phẩm giao nộp

– 01 Chương trình tập huấn;

– 02 Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn;

– Kết quả phiếu đánh giá trước và sau tập huấn;

– 01 Bài giảng đầy đủ bằng file word và file PowerPoint (nếu có);

– 01 Báo cáo kết quả tập huấn.

4. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Bản đề xuất chương trình và cấu trúc nội dung tập huấn chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung qua địa chỉ email: office@crdvietnam.org  với tiêu đề: Dự án EU_Tư vấn tập huấn Quyền và Nghĩa vụ CĐ_(tên nhóm tư vấn) trước 17h00 ngày 24/09/2021.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu