Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Mục tiêu Khảo soát và đánh giá hiện trạng chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý của vùng dự án LtC tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm Xã Thượng Lộ, Thượng Nhật của huyện Nam Đông và xã A Roàng của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 30/07- 30/10/2022
Thời gian nộp hồ sơ Từ 21- 27/07/2022

I. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ thực hiện đánh giá tác động của dự án về cải thiện chất lượng rừng đã được chính quyền địa phương giao cho cộng đồng quản lý tại các xã thuộc vùng dự án.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

II. Nhiệm vụ tư vấn

– Xây dựng công cụ/phương pháp đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý có sự tham gia.

– Tổ chức đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý có sự tham gia của người dân địa phương và cơ quan chức năng.

– Tổng hợp, xử lý số liệu kết quả đánh giá và viết báo cáo kết quả đánh giá cải thiện chất lượng rừng giao cho cộng đồng quản lý.

– Trình bày báo cáo tại cuộc họp góp ý báo cáo kết quả đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý.

III. Sản phẩm giao nộp

– 01 công cụ/phương pháp đánh giá chất lượng rừng giao cho cộng đồng quản lý.

– 01 bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng rừng được khảo sát.

– 01 báo cáo kết quả đánh giá chất lượng rừng giao cho cộng đồng quản lý bằng file word.

– 01 báo cáo kết quả đánh giá chất lượng rừng giao cho cộng đồng quản lý bằng file PowerPoint.

IV. Yêu cầu về năng lực tư vấn

– Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng hoặc tương đương.

– Có kinh nghiệm xử lý và phân tích ảnh viễn thám.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động đánh giá tài nguyên rừng và giao rừng cho cộng đồng.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

V. Phí tư vấn

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD
xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt

VI. Cách nộp hồ sơ

Các công ty, đơn vị quan tâm vui lòng gửi:

(1) Thư bày tỏ sự quan tâm

(2) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

(3) Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

(4) Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 26/07/2022 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng trung tâm PTNT miền Trung, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Ông: Phan Văn Hùng,
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168
  • Email: hungpv@crdvietnam.org

Chúng tôi khuyến khích các đơn vị, cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo các địa chỉ email nêu trên.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm