Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

I. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam hỗ trợ tài chính thông qua dự án “Quỹ bảo tồn” do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Viện Gustav – Stresemann (GSI, Đức) phối hợp thực hiện. Dự án có các mục tiêu chính như sau:

– Nâng cao nhận thức cho cộng đồng DTTS về vai trò và tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học cũng như bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam.

– Nâng cao năng lực kỹ thuật cho người dân và cộng đồng DTTS về quản lý, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên cây thuốc nam.

– Thúc đẩy thực hiện các hành động của cộng đồng để bảo tồn cây thuốc nam.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam.

II. Mục tiêu hoạt động: Nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng nhằm bảo tồn các loại cây thuốc nam hiện có trong các khu vực rừng của cộng đồng.

III. Nhiệm vụ tư vấn:

– Xây dựng đề cương và thực hiện khảo sát sự phân bố các loại cây thuốc nam bản địa ở các khu vực rừng cộng đồng của xã dự án.

– Biên soạn cẩm nang hướng dẫn nhận diện các loại cây thuốc hiếm và nguy cấp.

– Biên soạn tài liệu, thực hiện tập huấn kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam cho các thành viên nòng cốt trong cộng đồng.

– Biên soạn tài liệu và thực hiện tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây thuốc nam.

– Hướng dẫn sưu tầm, hướng dẫn kỹ thuật trồng lưu giữ và nhân giống các loại cây thuốc nam tại vườn ươm cộng đồng.

IV. Sản phẩm giao nộp

– 01 báo cáo kết quả khảo sát sự phân bố các loại cây thuốc nam ở các khu vực rừng cộng đồng của xã dự án.

– 01 cẩm nang hướng dẫn nhận diện các loại cây thuốc hiếm và nguy cấp.

– 01 tài liệu tập huấn kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam và 01 báo cáo kết quả tổ chức tập huấn.

– 01 tài liệu tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây thuốc nam; 01 báo cáo kết quả tổ chức tập huấn.

– 01 báo cáo hướng dẫn sưu tầm và kỹ thuật trồng lưu giữ-nhân giống các loại cây thuốc nam.

V. Yêu cầu năng lực tư vấn

– Có trình độ thạc sỹ trở lên, chuyên ngành liên quan đến lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học/cây thuốc nam hoặc tương đương.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và cây thuốc nam.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

VI. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân, đơn vị quan tâm vui lòng gửi:

(1) Thư bày tỏ sự quan tâm

(2) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

(3) Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

(4) Đề xuất mức phí tư vấn

đến: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17h00 ngày 10/02/2023 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; hoặc qua số điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0) (Bà Lê Thị Diệu Huyền); Tiêu đề email: (Vd) DA Thuốc nam – Tên tư vấn

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông: Phan Văn Hùng

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234 3529749 (119), 0914002168.

Email: hungpv@crdvietnam.org

Chi tiết xem thêm tại TOR đính kèm