Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

1. Giới thiệu

 Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam” tại xã A Roàng và xã Hồng Thượng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ). Mục tiêu chung của dự án là đa dạng sinh kế thông qua các thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền Trung Việt Nam. Các kết quả mong đợi bao gồm:

– Kết quả 1: Đồng bào DTTS nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và các thực hành CSA phù hợp.

– Kết quả 2: Các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được thí điểm và nhân rộng để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Kết quả 3: Chuỗi giá trị sản phẩm của các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được kết nối với thị trường.

– Kết quả 4: Mối quan tâm của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tăng lên.

Để đạt kết quả 1 của dự án, Trung tâm đã và đang triển khai các hoạt động để nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về tác động của biến đổi khí hậu và các thực hành CSA phù hợp. Trong khuôn khổ hoạt động này, Trung tâm cần tuyển một tư vấn/nhóm tư vấn làm phim có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để làm phim tư liệu hóa các hoạt động của dự án.

2. Mục tiêu của hoạt động:

Xây dựng một bộ phim tư liệu dài 8-10 phút về các hoạt động của dự án để chia sẻ với các bên liên quan.

3. Nhiệm vụ của tư vấn

Để thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu nêu trên, tư vấn cần thực hiện các công việc sau:

– Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dự án, đặc biệt là các bản tin và báo cáo, và phối hợp với Bộ phận truyền thông của CRD và Điều phối viên dự án để xây dựng và phát triển ý tưởng;

– Xây dựng và hoàn thiện kịch bản phim theo yêu cầu của dự án;

– Phối hợp với nhóm dự án để xây dựng kế hoạch ghi hình và bản câu hỏi phỏng vấn;

– Trực tiếp đi thực địa đến các địa bàn dự án để quay phim và phỏng vấn các cá nhân, tổ chức liên quan;

– Làm việc với Bộ phận truyền thông của CRD và nhóm dự án để đảm bảo tuân thủ các qui định về truyền thông của nhà tài trợ;

– Xây dựng bản dự thảo 01 phim tài liệu dài 8-10 phút bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh;

– Chia sẻ bản dự thảo 01 để nhóm dự án và Bộ phận truyền thông của CDR xem xét, góp ý và phê duyệt; thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết;

– Hoàn thiện phim tài liệu và đảm bảo phim tài liệu đạt tiêu chuẩn phát sóng để sử dụng trên trang web, truyền hình, và phổ biến bên ngoài;

– Giao phim tài liệu đúng thời hạn như đã thảo luận và thống nhất với CRD

4. Sản phẩm giao nộp

– 01 kịch bản phim

– 01 bản kế hoạch thực hiện công việc chi tiết

– 01 bản tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn

– 01 file phim tài liệu full HD, dài 6-8 phút bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh (CRD chịu trách nhiệm phần dịch tiếng Anh)

5. Yêu cầu đối với tư vấn/nhóm tư vấn

– Có bằng đại học trở lên chuyên ngành báo chí/truyền thông; hoặc các lĩnh vực liên quan;

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí/truyền thông/truyền hình;

– Có kinh nghiệm thưc hiện các hoạt động viết kịch bản phim, quay phim, biên tập phim tư liệu hóa cho các dự án phát triển, đặc biệt là các dự án có liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Phí tư vấn

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt

7. Hồ sơ dự tuyển

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 18:00 ngày 10/5/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;  

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bà Đặng Thị Lan Anh theo số điện thoại: 0935369963; email: anhdl@crdvietnam.org

*** Điều khoản tham chiếu chi tiết xem tại đây.