Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển tư vấn làm phim tư liệu hóa hoạt động của dự án

Mã hoạt động: 3.2.5

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Thời gian thực hiện: Từ 01/9 đến 10/10/2021

Hạn nộp hồ sơ: 29/8/2021

1. Thông tin cơ bản:

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện từ 3/2017 – 10/2021 ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE);

(ii) Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em;

(iii) Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em; và

(iv) Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

Từ năm 2017, với sự hỗ trợ của dự án, cha mẹ, thầy cô giáo, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác đã có những thay đổi về nhận thức, tham gia tích cực và có trách nhiệm hơn trong thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em trong trường học cũng như tại cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, khuyến nghị chính đáng của trẻ em đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và cụ thể hóa vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án đang triển khai các hoạt động tư liệu hóa các mô hình, các thực hành tốt, các câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm của dự án để lưu trữ và chia sẻ với các đối tác liên quan. CRD cần tuyển chọn một tư vấn/nhóm tư vấn làm phim có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt hoạt động này.

2. Mục tiêu hoạt động:

Xây dựng một bộ phim tư liệu dài 8-10 phút về các mô hình, các thực hành tốt, các câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm của dự án để chia sẻ với các bên liên quan.

3. Sản phẩm mong đợi:

– 01 kịch bản phim

– 01 bản kế hoạch thực hiện công việc chi tiết

– 01 bản tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn

– 01 file phim tài liệu full HD, dài 8-10 phút bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh (CRD chịu trách nhiệm phần dịch tiếng Anh)

4. Cách nộp hồ sơ:

Các tư vấn/nhóm tư vấn/tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

(1) Email bày tỏ sự quan tâm;

(2) Lý lịch khoa học (CVs) của nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm;

(3) Đề xuất kế hoạch chi tiết nêu rõ ý tưởng và phương pháp sản xuất phim và kế hoạch làm việc với các đầu mục công việc chính và thời gian thực hiện và một vài sản phẩm tiêu biểu/tương tự đã thực hiện

(4) Đề xuất tài chính bao gồm các chi phí nhân sự (chi tiết cho từng thành viên), trang thiết bị (chi tiết cho từng thiết bị) và các chi phí khác có liên quan.

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước 16:30 ngày 29/8/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org (Ms Hồ Thị Nhàn); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 0.

Tiêu đề email: SC_3.2.5_Tên công ty/nhóm/trưởng nhóm.

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển tư vấn làm phim tư liệu hóa hoạt động của dự án

Điều khoản tham chiếu