Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang cần tuyển tư vấn “Phát triển chiến lược gây quỹ và đào tạo cho nhân viên của CRD”

Thời gian thực hiện 26/10 đến ngày 18/11 năm 2019
Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 20/10/2019
 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1995 nhằm mục đích đóng góp cho Phát triển nông thôn ở miền Trung Việt Nam. CRD có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

CRD hoạt động như một NGO địa phương và hoạt động chủ yếu tại miền Trung. Ngân sách hoạt động của CRD có được chủ yếu từ các nguồn như: nhà tài trợ nước ngoài, tổ chức Quốc tế thông qua các tài trợ cho các đề xuất dự án phát triển; các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu cho các chương trình, dự án.

Được sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, vừa qua CRD đã xây dựng chiến lược của tổ chức cho giai đoạn 2020 – 2024. Mục tiêu tổng thể của giai đoạn chiến lược là: Người dân thuộc các cộng đồng dễ bị tổn thương có đủ năng lực để phát triển nông lâm nghiệp một cách bền vững trong bối cảnh của hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường và biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn này, CRD sẽ tập trung vào 03 lĩnh vực: 1) Phát triển nông lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị; 2) Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; 3) Ứng phó với biến đối khí hậu dựa vào cộng đồng.

Từ bản chiến lược này, CRD cần tuyển chọn một nhóm Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để giúp CRD “Phát triển chiến lược gây quỹ và đào tạo cho nhân viên của CRD” nhằm triển khai thực hiện thành công chiến lược đã đề ra.

 1. Mục tiêu của hoạt động
 • Bản chiến lược gây quỹ cho CRD giai đoạn 2020-2024 được xây dựng
 • Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên CRD có được phương pháp và kỹ năng để thực hiện tốt các hướng dẫn gây quỹ trong bản chiến lược.
 1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn
 • Rà soát các văn bản, tài liệu của CRD nhất là văn bản chiến lược vừa được xây dựng
 • Đánh giá thực trạng về năng lực gây quỹ của CRD: Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của CRD (lĩnh vực gây quỹ, đối tượng gây quỹ, hình thức gây quỹ)
 • Rà soát và đánh giá cơ hội gây quỹ tại khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.
 • Lập ma trận các nhà tài trợ tiềm năng với chiến lược, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên.
 • Tư liệu hóa cách thức gây quỹ của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức xã hội với đặc thù tương tự, và rút ra bài học kinh nghiệm cho CRD
 • Xây dựng chiến lược gây quỹ và hướng dẫn chi tiết thực hiện việc gây quỹ
 • Tham vấn để hoàn thiện chiến lược
 • Tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên CRD
 • Đánh giá lớp học và viết báo cáo hoàn thành công việc
 1. Sản phẩm mong đợi
 • 01 bản chiến lược gồm: các nội dung như: Khái quát và đánh giá thực trạng về năng lực gây quỹ của CRD; kinh nghiệm gây quỹ của một số tổ chức; khung/sơ đồ chiến lược gây quỹ của CRD; Hướng dẫn cụ thể thực hiện chiến lược gây quỹ với con người, mục tiêu, phương pháp, hệ thống, kế hoạch thực hiện – giám sát – đánh giá cụ thể, khả thi.
 • Ma trận các nhà tài trợ tiềm năng với chiến lược, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên
 • File mềm các tài liệu được tham khảo để viết phần cơ hội, thách thức của CRD và kinh nghiệm của các tổ chức
 • File mềm các tài liệu tập huấn cho cán bộ, nhân viên CRD
 • 01 báo cáo hoàn thành công việc
 1. Kế hoạch thực hiện hoạt động
TT Hoạt động Thời gian
1 Rà soát tài liệu và đánh giá năng lực gây quỹ của CRD 26-28/10
2 Tư liệu hóa chiến lược và cách gây quỹ của các tổ chức và rút ra bài học kinh nghiệm cho CRD 26-28/10
3 Tham vấn ý tưởng, nội dung chính của chiến lược 28-30/10
4 Viết bản chiến lược gây quỹ và hướng dẫn chi tiết thực hiện việc gây quỹ 30/10-7/11
5 Tham vấn và hoàn thiện chiến lược 07-12/11
6 Tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên CRD 12-15/11
7 Báo cáo hoàn thành công việc, giao nộp sản phẩm và thanh lý hợp đồng 18/11

Ghi chú: Hạn cuối thanh lý không muộn hơn ngày 18/11/2019.

 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Các thành viên của nhóm nghiên cứu có trình độ thạc sỹ trở lên về chuyên ngành quản trị, quản lý, truyền thông, phát triển nông thôn và các chuyên ngành phù hợp với hoạt động này; ưu tiên nhóm đa ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của CRD;
 • Các thành viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trực tiếp tư vấn về gây quỹ cho các tổ chức NGO; các ứng viên có kinh nghiệm gây quỹ từ các nhà tài trợ và các tổ chức NGO quốc tế là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm tư vấn xây dựng và phát triển chiến lược gây quỹ cho các tổ chức NGO;
 • Trưởng nhóm phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm quản lý tại bộ phận gây quỹ của tổ chức;
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia, kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy tốt;
 • Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và viết báo cáo.
 1. Số lượng ngày công dự kiến và phí tư vấn
 • Số lượng công tư vấn: Dựa theo đề xuất kỹ của nhóm tư vấn.
 • Phí tư vấn: CRD sẽ thỏa thuận với nhóm tư vấn về mức phí sau khi được Ban xét duyệt lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí đảm bảo không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.
 1. Các lưu ý khác:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn lưu ý các điểm sau:

 • Bản quyền của chiến lược thuộc sở hữu CRD. Nhóm tư vấn không được công bố để thương mại và không được sử dụng cho mục đích riêng khi chưa sự đồng ý bằng văn bản của CRD.
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như TNCN, GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng
 1. Cách nộp hồ sơ

Nhóm các ứng viên quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm;
 • Lý lịch khoa học (CV) của nhóm tư vấn;
 • Đề xuất tiến trình và kế hoạch chi tiết để thực hiện hoạt động;
 • Đề xuất số ngày công ứng với từng công việc và định mức tiền công mong đợi

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung  (CRD) theo địa chỉ email: Email: office@crdvietnam.orgtienvc@crdvietnam.org.

Mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng tải tệp đính kèm TOR tại đây: TOR_Phat trien chien luoc gay quy