Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: Từ 26/7 – 31/7/2021

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án có các mục tiêu chính như sau:

– Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội, các cộng đồng địa phương để các tổ chức này có thể tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách, phản biện trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học;

– Hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia và quá trình vận động chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho các cơ quan quản lý đối với các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên;

– Hỗ trợ các cộng đồng địa phương có tiếng nói trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp cộng đồng tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng;

Thông qua các tổ chức xã hội địa phương, hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế nâng cao đời sống và thu nhập qua đó giảm áp lực vào tài nguyên thiên nhiên.

Để thực hiện được các mục tiêu của dự án, CRD sẽ hỗ trợ cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuần tra bảo vệ rừng.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động này.

2. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Xây dựng chương trình tập huấn.

– Biên soạn tài liệu tập huấn.

– Xây dựng phiếu đánh giá học viên trước và sau khi tập huấn và đánh giá lớp học.

– Thực hiện tập huấn.

– Viết báo cáo sau tập huấn.

3. SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC

– 01 bộ tài liệu tập huấn;

– 01 báo cáo kết quả tập huấn.

4. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi: Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 22/07/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông: Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914002168          Email: hungpv@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu