Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để thúc đẩy sự tham gia của người dân và  các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương vào tiến trình Giao đất giao rừng và nâng cao năng lực cho người dân về Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng sau GĐGR.

Địa điểm làm việc: xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện: 30/07/2022 – 07/10/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: 25-29/07/2022

Nhiệm vụ tư vấn:

 1. Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến hoạt động
 2. Tìm hiểu tình trạng chồng lấn đất đai ở các thôn của xã Đăk Nên ;
 3. Tham gia các chuyến đi thực địa để hiểu hõ hơn về tình trạng chồng lấn ở xã Đăk Nên;
 4. Tham gia các cuộc họp ở địa phương để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề chồng lấn ở xã Đăk Nên;
 5. Khảo sát tình hình sử dụng đất rừng theo luật tục của cộng đồng được GĐGR ở xã Đăk Nên;
 6. Tham gia cuộc họp để thúc đẩy thành lập Ban giám sát quá trình GĐGR ở xã Đăk Nên;
 7. Thúc đẩy Ban giám sát đi thực địa để kiểm tra quá trình triển khai GĐGR ở xã Đăk Nên;
 8. Tham gia các chuyến đi thực địa để giám sát và thúc đẩy sự tham gia của người dân ở xã Đăk Nên và Đăk Ring;
 9. Chủ trì các cuộc họp để thảo luận quyền và nghĩa vụ của cộng đồng sau GĐGR.
 10. Tập huấn nâng cao năng lực cho người dân về Quyền và Nghĩa vụ của người dân theo pháp luật hiện hành.

Yêu cầu  về chuyên môn, năng lực của tư vấn:

 1. Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;
 2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;
 3. Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số;
 4. Có kinh nghiệm tập huấn nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tập huấn về pháp luật đất đai và luật lâm nghiệp.

Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết
 • Đề xuất mức phí tư vấn

 

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 29/07/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

 

Chi tiết vui lòng xem tại TOR đính kèm