Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: 26/09/2021 – 30/05/2023

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/09/2021

1. Giới thiệu
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:
Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;
Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;
Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu sốđược xây dựng.
Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Để giao đất giao rừng cho các cộng đồng và triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp theo, CRD sẽ tuyển 01 tư vấn để thúc đẩy thành lập các Ban quản lý rừng cộng đồng, Mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện và cấp tỉnh tại tỉnh Kon Tum.
Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động tập huấn này.

2. Mục tiêu của hoạt động
Hoạt động của tư vấn sẽ kéo dài xuyên suốt dự án, với các mục tiêu sau:
– Thành lập được 04 Ban quản lý rừng cộng đồng ở xã Đăk Ring
– Thành lập được 01 Mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện ở Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
– Xây dựng quy chế thành lập và kế hoạch hoạt động của mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
– Thành lập được 01 Mạng lưới rừng cộng đồng cấp tỉnh ở tỉnh Kon Tum

3. Phương pháp thực hiện
Tư vấn sẽ trực tiếp tham gia các cuộc họp cấp cộng đồng, cấp huyện và cấp tỉnh để thúc đẩy thành lập các Ban quản lý rừng cộng đồng và Mạng lưới rừng cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, tư vấn cần thúc đẩy người dân tham gia và nêu quan điểm của họ về thành phần, quy chế và kế hoạch hoạt động của các Ban quản lý rừng cộng đồng và Mạng lưới rừng cộng đồng. Bên cạnh đó, tư vấn cần chú trọng thúc đẩy sự tham gia của nữ giới là người dân tộc thiểu số trở thành các thành viên của Ban quản lý rừng cộng đồng và Mạng lưới rừng cộng đồng. Ngoài ra, việc lựa chọn thành viên, các nội dung liên quan đến quy chế, kế hoạch hoạt động của các Ban quản lý, Mạng lưới cũng cần lấy ý kiến đồng thuận của người tham gia.

4. Cách nộp hồ sơ
Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:
(1)Thư bày tỏ sự quan tâm
(2)Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn
(3)Bản đề xuất chương trình và cấu trúc nội dung tập huấn chi tiết
(4)Đề xuất mức phí tư vấn
Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung qua địa chỉ email:
office@crdvietnam.org với tiêu đề: Dự án EU_Tư vấn thúc đẩy thành lập Mạng lưới rừng_(tên
nhóm tư vấn) trước 17h00 ngày 25/09/2021.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Bà Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế
Email: office@crdvietnam.org;

Quý vị xem thông tin chi tiết tại đây: Điều khoản tham chiếu