Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Thời gian thực hiện Từ 30/6 đến 25/9/2021

Hạn nộp hồ sơ 20/6/2021

1. Thông tin cơ bản:

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện từ 3/2017 – 10/2021 ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

– Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE);

– Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em;

– Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em;

– Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

Từ năm 2017, với sự hỗ trợ của dự án, cha mẹ, thầy cô giáo, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác trong địa bàn dự án đã có những thay đổi về nhận thức, tham gia tích cực và có trách nhiệm hơn trong thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em trong trường học cũng như tại cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, khuyến nghị chính đáng của trẻ em đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và cụ thể hóa vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án đang triển khai các hoạt động tư liệu hóa các mô hình, cách tiếp cận và các câu chuyện thành công của của dự án để lưu trữ và chia sẻ với các đối tác liên quan. CRD cần tuyển chọn một Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt hoạt động này.

2. Phạm vi công việc:

– Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dự án, đặc biệt là các bản tin và báo cáo, và phối hợp với Điều phối viên dự án để xây dựng và phát triển ý tưởng;

– Tham dự các hoạt động dự án tiêu biểu tại 5 tỉnh/thành phố dự án để thu thập hình ảnh và các thông tin liên quan;

– Soạn thảo một bản hướng dẫn phương pháp viết câu chuyện thành công, trong đó bao gồm: – 01 biểu mẫu viết câu chuyện thành công thân thiện với trẻ em; – 01 biểu mẫu viết câu chuyện thành công cho giáo viên/cha mẹ/người chăm sóc trẻ;

– 01 bài viết mẫu tham khảo cho 02 nhóm nêu trên.

– Phỏng vấn người hưởng lợi và viết 5 câu chuyện về sự thay đổi của các đối tượng hưởng lợi từ dự án;

– Hướng dẫn và biên tập ít nhất 02 câu chuyện từ người hưởng lợi (cha mẹ, giáo viên và trẻ em);

– Tổng hợp, biên tập các câu chuyện và hoàn thiện tuyển tập tư liệu hóa.

3.Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm;

– Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn;

– Bản đề xuất tài chính. 

Đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 17h ngày 20/6/2021 theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), cc: hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Đặng Lan Anh, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0935369963                          Email: anhdl@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động tư liệu hóa các câu chuyện thành công của dự án

Điều khoản tham chiếu