Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ để đánh giá hiệu suất của nhân viên” cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung.

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Thời gian thực hiện 26/10 đến ngày 18/11 năm 2019
Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 22/10/2019
 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1995 nhằm mục đích đóng góp cho Phát triển nông thôn ở miền Trung Việt Nam. CRD có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội. CRD hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Sinh kế và nông nghiệp bền vững; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai; và quản trị địa phương tốt. CRD hoạt động như một NGO địa phương và hoạt động chủ yếu tại miền Trung Việt Nam.

Được sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, vừa qua CRD đã xây dựng chiến lược cho tổ chức cho giai đoạn 2020 – 2024. Quản trị tổ chức và các công cụ để đánh giá hiệu suất của nhân viên là một trong những vấn đề cốt lõi để thực hiện thành công chiến lược và phát triển tổ chức.

Trong khuôn khổ tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em và từ bản chiến lược này, CRD cần tuyển chọn một Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để giúp CRD “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ để đánh giá hiệu suất của nhân viên” nhằm triển khai thực hiện thành công chiến lược và phát triển tổ chức.

 1. Mục tiêu của hoạt động
 • Hệ thống quản trị tổ chức thực hiện chiến lược được chuẩn hóa thông qua việc áp dụng cẩm nang quản trị tổ chức
 • Chuẩn hóa bộ công cụ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên
 1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn
 • Rà soát các văn bản, tài liệu của CRD, nhất là văn bản chiến lược vừa được xây dựng về hệ thống quản trị tổ chức và đánh giá năng lực của nhân viên
 • Xây dựng cẩm nang quản trị tổ chức và phát triển bộ chỉ số đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên CRD
 • Hướng dẫn cho toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên CRD để vận dụng cẩm nang và bộ công cụ hiệu quả
 1. Sản phẩm mong đợi
 • 01 quyển cẩm nang về quản trị tổ chức được soạn thảo phù hợp với CRD
 • 01 bộ chỉ số đánh giá hiệu suất làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên CRD
 • 01 báo cáo hoàn thành công việc
 1. Kế hoạch thực hiện hoạt động
TT Hoạt động Thời gian
1 Rà soát tài liệu và thông tin về CRD 26-30/10
2 Phát triển, tham vấn và hoàn thiện cẩm nang quản trị tổ chức và bộ chỉ số đánh giá hiệu suất làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên CRD 30/10-12/11
3 Thực hiện hướng dẫn cho toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên CRD để vận dụng cẩm nang và bộ công cụ hiệu quả 14-15/11
4 Báo cáo hoàn thành công việc, giao nộp sản phẩm và thanh lý hợp đồng 16-18/11

Ghi chú: Hạn cuối thanh lý không muộn hơn ngày 18/11/2019.

 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Ứng viên có trình độ thạc sỹ trở lên về chuyên ngành quản lý, xã hội học và các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm quản lý của tổ chức chuyên thực hiện hoạt động xây dựng, giám sát và đánh giá
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tư vấn về phát triển, quản lý tổ chức
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia, kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy tốt;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng với các cơ quan, đối tác liên quan.
 1. Số lượng ngày công dự kiến và phí tư vấn
 • Số lượng công tư vấn: Dựa theo đề xuất kỹ của nhóm tư vấn.
 • Phí tư vấn: CRD sẽ thỏa thuận với nhóm tư vấn về mức phí sau khi được Ban xét duyệt lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí đảm bảo không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.
 1. Các lưu ý khác:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn lưu ý các điểm sau:

 • Bản quyền của chiến lược thuộc sở hữu CRD. Nhóm tư vấn không được công bố để thương mại và không được sử dụng cho mục đích riêng khi chưa sự đồng ý bằng văn bản của CRD.
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như TNCN, GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng
 1. Cách nộp hồ sơ

Nhóm các ứng viên quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm;
 • Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn;
 • Bản đề cương cẩm nang sơ bộ;
 • Đề xuất tài chính

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) theo địa chỉ email: Email: office@crdvietnam.orgtienvc@crdvietnam.org.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Võ Chí Tiến,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914612020         Email: tienvc@crdvietnam.org.

Quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng, kính mời tải TOR đính kèm tại đây:  TOR_Cam nang quan tri to chuc