Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
MoU Signing Ceremony between the Center for Rural Development in Central Vietnam (CRD) and the Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD)