Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
08

Thành tựu của Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967-2022) Giới thiệu: Trung tâm PTNT miền Trung của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 73 QĐ-TC ngày 7/11/1995 của Giám đốc Đại học Huế. Trung tâm có nhiệm vụ […]

07

Hội thảo-Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho thành viên CCN

Từ ngày 23- 25/7, “Hội thảo-Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu” đã được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)-Trường Đại học Nông Lâm Huế.

07

Dự thảo đưa ‘doanh nghiệp xã hội’ vào Luật Doanh nghiệp

Doanh nghiệp xã hội cần được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự như các đối tượng doanh nghiệp khác