Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Phục dựng lễ hội văn hóa tâm linh: làm sao để duy trì và phát triển

Hai lễ hội văn hóa tâm linh đã được khôi phục sau thời gian dài bị mai một. Sau 60 năm đối với lễ hội A Za và sau 44 năm đối với lễ hội tạ ơn Giàng xứ. Các lễ hội đã được khôi phục nguyên bản theo nghi thức truyền thống với sự […]

05

Độc đáo lễ hội tạ ơn Giàng xứ

Gần 300 người dân thuộc nhiều thế hệ xã Hương Nguyên đã hân hoan về tham dự lễ hội tạ ơn Giàng Xứ – lễ hội truyền thống tạ ơn rừng núi, giang sơn cầu mong mưa thuận gió hòa, thái bình, hạnh phúc lớn nhất của đồng bào Cơ Tu trong hai ngày 13 […]