Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Ngày 22/6/2020, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen” tại tỉnh Phú Yên.

Hoạt động trong khuôn khổ Dự án trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả tại Phú Yên do UNWOMEN tài trợ và CRD là đơn vị tư vấn kỹ thuật.

Chương trình dự kiến của hội thảo sẽ có các nội dung: (1) Giới thiệu về dự án các mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu; (2) Giới thiệu và thảo luận về các hoạt động/các bước thực hiện mô hình; (3) Tiêu chí lựa chọn các hộ tham gia và trách nhiệm các hộ tham gia vào mô hình đồng thời giới thiệu/thảo luận về nhóm sản xuất; bản cam kết tham gia nhóm, tham gia mô hình của các hộ; (4) Thảo luận những khó khăn, thuận lợi, cơ hội trong việc trồng sen ở xã Hòa Trị. Các vật tư kỹ thuật cần thiết để thực hiện mô hình trồng sen theo hướng VietGap; (5) Lập kế hoạch thực hiện mô hình.

Địa điểm: Hội trường Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Phú Yên

Thời gian: Từ 8h00 – 11h45 phút.