Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

T-5230-1564095978.png

ị dọa giết, bị đâm chém, bị đốt xe, lương tháng hơn ba triệu đồng, đội bảo vệ chuyên trách đôi khi phải đổ máu để giữ màu xanh của rừng.

12 giờ trưa 22/11/2019, một gia đình ba người xông vào trụ sở Ban quản lý rừng Bắc Hải Vân. “Trả bẫy cho tau”, Lê Hưng vừa đi vừa chửi tục, la lối, lăm lăm dao trên tay, theo sau là bà mẹ Trương Thị Vàng và ông bố Lê Thành.

Các thành viên Ban quản lý rừng Bắc Hải Vân chuẩn bị nghỉ ngơi sau bữa trưa. Nhiều năm tháng làm nhiệm vụ, họ hiểu chuyện gì đang diễn ra: một hộ dân sống ven rừng vừa phát hiện bẫy thú bị tịch thu sau chuyến tuần tra của đội bảo vệ rừng.

Ban quản lý rừng chặn nhóm người lại: “Nếu là bẫy của anh thì mời vào lập biên bản. Còn không phải, mời anh về”.

Nhóm người bỏ ngoài tai, xông thẳng vào phòng đội bảo vệ đang đứng. Họ vung dao tấn công.

Đọc báo cùng CRD, bài viết cuộc chiến giữ rừng của tác giả Nguyễn Đắc Thành báo VNEXPRESS

https://vnexpress.net/cuoc-chien-giu-rung-bac-hai-van-4110061.html

Nguồn ảnh: Tác giả Nguyễn Đắc Thành, báo vnexpress.net