Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Chiều ngày 28/10/2022, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo ban ngành liên quan và các nhóm cộng đồng về góp ý báo cáo kết quả của hoạt động “Đánh giá cải thiện chất lượng rừng được giao cho cộng đồng quản lý”.

Ảnh 1: Toàn cảnh cuộc họp

Hoạt động này nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý bảo vệ rừng của các cộng đồng tại 3 xã A Roàng, Thượng Lộ và Thượng Nhật thuộc vùng dự án “Tăng cường vai trò cộng đòng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” (LtC) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. CRD đã thực hiện hoạt động đánh giá cải thiện chất lượng rừng cộng đồng từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2022.

Đến nay, nhóm tư vấn đã hoàn thành hoạt động đánh giá, để kiểm tra tính xác thực thông tin đánh giá, CRD đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của 30 đại biểu đại diện cho các cơ quan liên quan và các cộng đồng tại 3 xã A Roàng, Thượng Lộ và Thượng Nhật.

Ảnh 2. TS. Nguyễn Văn Lợi – Đại diện nhóm tư vấn trình bày báo cáo tại cuộc họp

Sau khi lắng nghe nhóm tư vấn trình bày báo cáo kết quả đánh giá, ông Nguyễn Đình Phước – Quản lý Dự án cho biết: “Hoạt động đánh giá này là việc cần thiết, nó cho thấy được kết quả thực tế trong việc quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của 28 cộng đồng/nhóm hộ của 03 xã dự án tại huyện A Lưới và Nam Đông. Đây sẽ là nền tảng cho các hoạt động quản lý rừng tiếp theo của Dự án trong thời gian tới.”

Đồng tình với các đại biểu tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Cán bộ UBND xã Thượng Nhật cho biết thêm: “Hoàn toàn đồng tình với báo cáo kết quả đánh giá của nhóm tư vấn. Tuy nhiên tại xã Thượng Nhật còn một số khó khăn như: cộng đồng cũng đã làm tốt công tác quản lý nhưng do diện tích rừng sát với nương rẫy của bà con nên dễ bị xâm lấn. Nhờ sự can thiệp của dự án mà thời gian gần đây việc QLBVR đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực.”

Ngoài ra, báo cáo cũng nhận được nhiều sự đồng ý của các đại biểu đến từ các tổ chức, cơ quan tham gia cuộc họp. Các cộng đồng quản lý rừng mong muốn được dự án, các cơ quan chức năng và các tổ chức tiếp tục hỗ trợ các hoạt động liên quan đến công tác QLBVR và phát triển sinh kế.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững.

Thực hiện: Nhật Sơn & Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung