Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ năm 2018 – 2022 dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng (CBO) và các tổ chức xã hội (CSOs) trong công tác bảo tồn ở Khu vực Trung Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ triển khai tại Vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Nam Đông) và Khu bảo tồn Sao La (huyện A Lưới).

Bạch mã

Nguồn: Internet

Dự án được điều phối bởi Tổ chức về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Liên minh hợp tác tỉnh Thừa Thiên Huế (HCA).

Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực CSOs và CBO để họ có thể tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình vận động, quá trình quyết định chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Chương trình sẽ giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội, các cộng đồng tham gia tích cực vào quản lý tài nguyên thiên nhiên giúp cải thiện và nâng cao sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng .

Theo đó, CRD đồng hành cùng công tác bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn trong mảng phát triển sinh kế và vận động chính sách, nhắm tới mục tiêu cụ thể: (1)Hỗ trợ các cộng đồng địa phương có tiếng nói trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp cộng đồng tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng.  (2)Hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế nâng cao đời sống và thu nhập.

Dự án có tổng kinh phí 6,85 tỷ đồng dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2018  và hoàn thành vào năm 2022 do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển SIDA tài trợ.