Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 31/7, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế phối hợp cùng Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tổ chức ra mắt “Nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA-FLEGT) tại tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” do Chương trình EU-FAO FLEGT tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).

Lễ ra mắt có sự tham gia của 17 đại biểu đại diện các cơ quan quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và các hiệp hội ngành gỗ tại tỉnh Đồng Nai như: Chi cục Kiểm Lâm Đồng Nai; Hạt Kiểm lâm Thành phố Biên Hòa; Hiệp hội gỗ và Thủ công Mỹ nghệ; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Đại diện một số Doanh nghiệp và Hộ gia đình kinh doanh ngành gỗtại địa phương.

Lễ ra mắt nhằm giới thiệu Ban điều hành và kế hoạch hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới.Tại buổi ra mắt, Tiến sĩ Phan Triều Giang đã giới thiệu sứ mệnh, cơ cấu tổ chức, các hoạt động của nhóm. Tại đây, các đại biểu thảo luận và đi đến thống nhất những nội dung quan trọng gồm có: quy chế và kế hoạch hoạt động; tổ chức/cá nhân tự nguyện tham gia, tổ chức và các thành viên của Ban điều hành.

Lễ ra mắt được các chuyên gia đánh giá là một bước quan trọng trong quá trình tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về VPA-FLEGT tại tỉnh Đồng Nai. Qua đó, các đại biểu tham dự cũng hiểu rõ hơn về yêu cầu của gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT, tính nghiêm túc trong thực thi hiệp định đồng thời nắm bắt những vấn đề có thể tác động trực tiếp vào doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và  hộ gia đình ngành gỗ. ở địa phương. Từ sự thay đổi nhận thức này, các tổ chức thành viên nhóm bước đầu tham gia nhiệt tình và hi vọng có thể đóng góp tích cực cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ngành gỗ ở địa phương trong thực hiện hiệu quả Hiệp định VPA/FLEGT.

Bảo Hòa