Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Dự án: Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số

Vị trí: Cán bộ hành chính- kế toán

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2021 – 9/10/2023

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2020

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” theo Thỏa thuận số Số CIS-EU3/TTHT- 03 được ký giữa hai bên vào ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Mục tiêu của dự án là Góp phần tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương. Các hoạt dộng chính của dự án bao gồm:

– Thành lập và xây dựng năng lực cho các nhóm quản lý rừng cộng động

– Đào tạo, tập huấn cho các bên liên quan tại địa phương tham gia vào tiến trình giao đất giao rừng

– Thực hiện thí điểm giao đất giao rừng thu hồi từ công ty nông, lâm nghiệp cho cộng đồng theo tiến trình có sự tham gia và lồng ghép giới

– Vận động chính sách nhân rộng mô hình thí điểm và áp dụng tiến trình giao đất giao rừng có sự tham gia và lồng ghép giới.

Trong khuôn khổ hợp tác này, CRD cần tuyển dụng 01 nhân sự cho vị trí Cán bộ Hành chính- Kế toán của Dự án.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thực hiện các công việc hành chính của dự án như soạn thảo văn bản hành chính; chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện; liên hệ, trao đổi với các bên liên quan; v.v

– Xây dựng kế hoạch tài chính và hoạt động của dự án;

– Lập báo cáo tiến độ tài chính và hoạt động của dự án;

– Thực hiện các thủ tục mua sắm, tuyển dụng cho dự án;

– Thực hiện thanh toán và quản lý chứng từ của dự án;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Dự án theo sự phân công của CRD.

3. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– Bảng chấm công hàng tháng

– Báo cáo tóm tắt công việc hàng tháng

– Kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của dự án

– Báo cáo tài chính theo yêu cầu của nhà tài trợ và CRD

– Chứng từ và các văn bản của dự án được lưu trữ và quản lý tốt

4. CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi:

– Đơn xin việc;

– Sơ yếu lý lịch;

– Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan;

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17h00 ngày 20/12/2020 qua địa chỉ email hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu