Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 13-15/03, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Hạt kiểm Lâm huyện Nam Đông và đại diện UBND xã Thượng Lộ cùng 03 cộng đồng, nhóm hộ quản lý rừng của xã Thượng Lộ tiến hành giám sát hoạt động tuần tra bảo vệ rừng lần thứ nhất của đợt 1 trong năm 2020.  Kết quả, nhóm tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện một sai phạm trong lấn chiếm đất rừng cộng đồng.

Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng được thực hiện hàng tháng nhằm mục tiêu ngăn chặn khai thác tài nguyên rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép.

Sau 03 ngày tuần tra, cộng đồng thôn Dỗi và nhóm hộ Cha Măng không có phát hiện liên quan đến việc lấn chiếm, khai thác gỗ và săn bắn động vật trái phép. Tuy nhiên, nhóm tuần tra bảo vệ rừng phát hiện 01 trường hợp tại nhóm 1 thôn Dỗi lấn chiếm đất rừng cộng đồng bằng việc trồng keo vượt qua ranh giới khoảng 1 -1,5 m. Theo anh Trần Hữu Tâm, tư vấn CRD: Mặc dù diện tích lấn chiếm nhỏ nhưng trưởng ban của nhóm 1 thôn Dỗi đã kịp thời nhắc nhở hộ gia đình vi phạm và cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng cộng đồng trong thời gian tới.”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn. Dự án được điều phối bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (FOSDA-TTH) với sự tài trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).