Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trong tháng 8/2021, các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện 11 đợt tuần tra bảo vệ rừng. Hoạt động được sự hỗ trợ và giám sát của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Hạt kiểm Lâm huyện Nam Đông và đại diện UBND xã Thượng Lộ.

Tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng La Hố

Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng được các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng thực hiện hàng tháng nhằm mục tiêu ngăn chặn khai thác tài nguyên rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép. Với sự hỗ trợ của cán bộ CRD,  tất cả 4 cộng đồng và 7 nhóm hộ đều sử dụng máy tính bảng có cài đặt phần webGIS để tuần tra.  Việc sử dụng máy tính bảng  đã giúp các tổ tuần tra nắm bắt được ranh giới rừng, xác định được các vị trí tuần tra và ghi lại những hình trong quá trình tuần tra. Kết thúc mỗi đợt tuần tra, các tổ đều gửi báo cáo kết quả tuần ra online cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua hoạt động tuần tra rừng, các khu vực rừng cộng đồng được bảo vệ không xảy ra các vụ việc lấn chiếm dất rừng, khai thác gỗ và săn bắn động vật trái phép.  Theo ông Trần Văn Cầu, Nhóm hộ 5 thôn Dỗi:  “ Từ tháng 7 đến 8 năm nay, là giai đoạn quả Ươi chín rộ, các nhóm hộ đã tăng cường các đợt tuần tra rừng nhằm bảo vệ cây Ươi không để những người khai thác hạt ươi đón hạ cây trái phép. Chính nhờ các đợt tuần tra này đã hạn chế rất nhiều được tình trạng cây Ươi bị chặt hạ để thu hái quả so với 5 năm trước đây”.

Cộng đồng thôn Dỗi kết hợp chăm sóc cây mây khi thực hiện tuần tra rừng cộng đồng

Kết hợp với hoạt động tuần tra rừng, các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng thực hiện chăm sóc các khu vực trồng mây của các chương trình và dự án. Điển hình là cộng đồng thôn Dỗi, chăm sóc 9 ha mây tại khe Dâu được dự án Carbi hỗ trợ trồng từ năm 2016, nhờ đó cây mây đã phát triển tốt hơn, chiều cao trung bình của cây mây đạt 1,5 mét.

Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 8/2021 đã xảy ra 1 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thượng Lộ. Nhận được tin cháy rừng các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng đã huy động các thành viên tham gia tích cực chửa cháy rừng, kịp thời khống chế ngọn lửa. Vụ cháy đã làm thiệt hại 1,3 ha rừng tự nhiên của nhóm hộ 2 cụm dân cư La Hố.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.  Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của CRD và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh liên quan đến tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

Tuần tra rừng cộng đồng La Hố

Tuần tra rừng cộng đồng Cha Măng

Tuần tra rừng cộng đồng Mụ Nằm

Nhóm hộ 5 thôn Dỗi kết hợp chăm sóc mây

Phan Văn Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung