Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾUKe_hoach1
Hội thảo
ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Giới thiệu
Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế
đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) là hai trong sáu xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:
– Đổi mới công tác kế hoạch hóa (KHH) và quản lý đầu tư công theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân trong Chương trình xây dựng nông thôn mới
(XDNTM).
– Nâng cao năng lực và vai trò của tổ chức dân sự trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát Chương trình XDNTM
– Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM.
Trong năm đầu thực hiện (2014), dự án đã hỗ trợ để Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp (PTSXNN) trong xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Rà soát) ở xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) và xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền). Bản Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch PTSXNN đến năm 2020 đã được UBND các huyện nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng tại 2 xã. Năm 2015, dự án tiếp tục hỗ trợ để thực hiện hoạt động Rà soát cho 2 xã mới là Thượng Nhật, huyện Nam Đông và Phong Sơn, huyện Phong Điền.
Trong thời gian vừa qua, CRD đã cùng dự án “Sáng kiến và Phát triển địa phương thích ứng với BĐKH – VIE/033” do Luxambua tài trợ tại Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo nhằm giới thiệu và hướng dẫn qui trình Rà soát này để áp dụng cho 26 xã của dự án do Luxambua tài trợ. Ban quản lý dự án VIE/033 Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có công văn đề nghị các xã tham khảo và áp dụng qui trình này trong hoạt động Rà soát ở địa phương.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG
Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF)
Center for Rural Development in Central Vietnam (CRD)
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Hội thảo này do CRD và Ban quản lý dự án VIE/033 Tỉnh Thừa Thiên Huế đồng tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và nâng cấp qui trình Rà soát để làm cơ sở cho việc thể chế hoá qui trình và trình UBND tỉnh công nhận.
2. Mục tiêu của hoạt động tư vấn
• Tổ chức Hội thảo đánh giá việc áp dụng qui trình Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch PTSXNN đã được áp dụng ở 26 xã của dự án do Luxambua tài trợ; Đồng thời thu nhận các ý kiến góp ý để nâng cấp qui trình.
• Nâng cấp và hoàn thiện quy trình LKH có sự tham gia để có thể nhân rộng ra các xã khác sau này.
3. Thành phần tham dự:
• Khách mời: Đại diện Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh; Chi cục PTNT tỉnh; Sở KH&ĐT; và Ban Quản lý dự án VIE/033 Tỉnh và Ban thực hiện dự án VIE/033 của 3 huyện Quảng Điền; Phú Vang và Phú Lộc.
• Đại diện của 26 xã dự án và cán bộ ở một số phòng ban của 03 huyện những người đã trực tiếp tham gia vào hoạt động Rà soát thời gian qua.
• Đại diện các nhà thầu đã trúng thầu thực hiện hoạt động này của dự án do Luambua tài trợ.
• Số lượng khoảng 40 người.
4. Nhiệm vụ của tư vấn: nhóm tư vấn gồm 2 người có một tư vấn chính và một tư vấn phụ với các nhiệm vụ cụ thể như sau:
• Thiết kế chương trình và nội dung của hội thảo “Đánh giá Qui trình Rà soát, điều chỉnh qui hoạch PTSXNN trong XDNTM”
• Chuẩn bị báo cáo tổng kết quá trình mở rộng qui trình của CRD tại 26 xã của dự án VIE/033; Mời các đối tác chuẩn bị các bài trình bày tại Hội thảo liên quan đến việc đánh giá, rút nghiệm hoạt động Rà soát ở 3 huyện của dự án VIE/033.
• Tiến hành tổ chức điều hành và thực hiện thúc đẩy hội thảo.
• Nâng cấp qui trình Rà soát theo các ý kiến góp ý của Hội thảo.
• Viết báo cáo sau hội thảo.
5. Sản phẩm yêu cầu
• Chương trình chi tiết để thực hiện hội thảo “Đánh giá Qui trình Rà soát, điều chỉnh qui hoạc PTSXNN trong XDNTM”.
• Báo cáo tổng kết Chuẩn bị báo cáo tổng kết quá trình mở rộng qui trình của CRD tại 26 xã của dự án VIE/033; Các bài tham luận trình bày tại Hội thảo liên quan đến việc đánh giá, rút nghiệm hoạt động Rà soát ở 3 huyện của dự án VIE/033.
• Bản tổng hợp các ý kiến đánh giá, phản hồi của các bên liên quan.
• Qui trình Rà soát đã được nâng cấp theo các góp ý của hội thảo.
• Báo cáo kết thúc sau Hội thảo.
6. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
• Có kỹ năng tổ chức, điều hành tốt các buổi hội thảo và thảo luận nhóm để thu thập thông tin phục vụ mục tiêu hội thảo đã đề ra.
• Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác Rà soát và ưu tiên đặc biệt cho những người đã từng tham gia thực hiện hoạt động Rà soát của dự án.
• Có kinh nghiệm trong việc thu thập, tổng hợp, xữ lý thông tin và viết báo cáo.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về việc hoạt động phát triển.
7. Thời gian thực hiện
Hội thảo sẽ được tiến trong 01 ngày, dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 9/2015, thời gian cụ thể sẽ được các bên thảo luận và thống nhất sau.
8. Địa điểm tổ chức Hội thảo Hội thảo sẽ được tổ chức tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
9. Công tư vấn Tổng số ngày công của hoạt động này được dự kiến như sau:
• Số công của tư vấn chính: 03 công bao gồm: 01 công chuẩn bị chương trình, nội dung hội thảo và viết các bài trình bày tại hội thảo; 01 công tổ chức, thúc đẩy hội thảo; và 01 công nâng cấp qui trình Rà soát theo các góp ý của hội thảo.
• Số công tư vấn phụ: 02 công, gồm: 01 công tham gia tổ chức, thúc đẩy hội thảo và 01 công viết các loại báo cáo (bản tổng hợp ý kiến đánh giá và báo cáo kết thúc) hội thảo.
10. Qui trình và tiêu chí tuyển chọn tư vấn
Qui trình:
• Gửi ToR và thông báo mời tư vấn tham gia <5/9/2015
• Tư vấn quan tâm nộp hồ sơ gồm: CVs, đề xuất kỹ thuật (đề cương và chương trình tổ
• chức hội thảo) và đề xuất tài chính <10/9/2015
• CRD sẽ tổ chức đánh giá hồ sơ và thông báo kết quả tới tư vấn được chọn <15/9/2015
• Thương thảo và ký kết hợp đồng <20/9/2015
• Tiêu chí xét chọn:
• CVs của các tư vấn: 60 điểm
• Đã từng thưc hiện các hợp đồng tương tự và được đánh giá tốt: 30 điểm
• Đề xuất tài chính: 10 điểm
Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại: +54 3 529749; Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email:
quanhm@crdvietnam.org
Xem thông tin chi tiết tại File đính kèm:

ToR for Hoi thao -ÁNH GIÁ qui trinh Ra soat qui ho-ch trong NTM

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x