Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
Ngày 26/4/2021, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp khởi động Dự án Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê được Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tài trợ (thông qua nguồn hỗ trợ của Tập đoàn cà phê Lavazza Ý).
Toàn cảnh cuộc họp khởi động dự án
Tham dự cuộc họp, có Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), quản lý Dự án Lavazza, đại diện Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế, đại diện các Sở ban ngành trong tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, phòng lao động thương binh xã hội, phòng giáo dục của huyện Krông Năng, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ cùng đại diện của 06 xã mục tiêu của dự án.
Bà Phan Nguyễn Song Thảo, đại diện tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children) phát biểu tại cuộc họp
Dự án “Tăng Cường Năng Lực Và Thúc Đẩy Thực Hành Bảo Vệ Trẻ Em Trong Sản Xuất Cà Phê” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) triển khai thực trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc trong thời gian từ tháng 10/2020 đến 3/2023. với mục tiêu nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của trẻ em trong các khu vực cung ứng cà phê bằng cách đảm bảo trẻ em được trao quyền và hưởng các quyền của mình, trong một môi trường hỗ trợ. Ba kết quả chính mà dự án mong đợi đạt được bao gồm: Trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số, cha mẹ và các bên liên quan, được nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, các cơ chế bảo vệ trẻ em hiện có, trách nhiệm giải trình (CCSA) và quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh (CRBP); Trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số, được nâng cao năng lực để nhận biết và yêu cầu quyền lợi của mình và được hưởng lợi từ môi trường làm việc, hệ thống bảo vệ trẻ em tốt hơn cũng như có cơ hội tiếp cận giáo dục và y tế; và Quyền trẻ em được phản ánh trong các hoạt động kinh doanh với sự tham gia của chính quyền địa phương.
Phát biểu khai mạc Cuộc họp khởi động, ông Trương Quang Hoàng cho biết, Trung tâm Phát triển Nông Thôn miền Trung đã đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và lâu dài với Sở Lao Động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk để tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án. Với vai trò là một đơn vị tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương. Trong cuộc họp lần này, mục tiêu mà đơn vị đặt ra là phải hiểu và nắm rõ thông tin của các hoạt động, thảo luận và thống nhất các kế hoạch, vai trò trách nhiệm của các bên liên quan. Đặt nền tảng cho quá trình hợp tác và đồng hành của các cơ quan và thực hiện thành công dự án trong ba năm tiếp theo.
Trong bài phát biểu của mình, ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Đắk Lắk cho biết trong những năm vừa qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh Đắk Lắk được lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm. Các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng các doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp nhiều nguồn lực vật chất, tinh thần. Với dự án này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn phê duyệt dự án và sẽ phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng để dự án đạt hiệu quả cao nhất.
Ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại cuộc họp.
Trao thỏa thuận hợp tác giữa CRD, Sở Lao Động,Thương Binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk và SCI.
Với sự hợp tác của Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk và CRD trong triển khai thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế, dự án Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, giảm các tác động tiêu cực và tai nạn thương tích của trẻ em trong khu vực cung ứng và sản xuất cà phê đảm bảo trẻ em được bảo vệ và cha mẹ cũng như cán bộ địa phương được tăng cường năng lực nhằm thúc đẩy thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Sau khi thảo luận, bàn bạc thống nhất các kế hoạch trong tương lai, các bên liên quan sẽ bắt tay ngay vào các hoạt động của dự án như các hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, tổ chức các sự kiện và chiến dịch truyền thông tại cộng đồng nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, xây dựng các tài liệu thông tin, giáo dục và truyền thông phù hợp với lứa tuổi, dân tộc và giới tính để nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Phan Bá Quốc Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế