Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 09 – 27/5, các cộng đồng thôn Dỗi, Cha Măng, La Hố và Mụ Nằm thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành rà soát hiện trạng 4 khu vực rừng cộng đồng.

Đánh dấu ranh giới rừng với các chủ rừng khác bằng sơn

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” do Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ. Dự án được điều phối bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam với sự đồng thực hiện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm và Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (FOSDA-TTH).

Trong lần rà soát này, ngoài cộng đồng các thôn còn có sự tham gia của cán bộ UBND xã Thượng Lộ, cán bộ tư vấn của cán bộ CRD và đặc biệt là sự hỗ trợ về chuyên môn của cán bộ hạt Kiểm Lâm huyện Nam Đông.

Các cộng đồng cùng các bên tham gia đã đánh dấu ranh giới với các chủ rừng khác bằng sơn, lập ô mẫu để đo đếm số lượng cây, tên loài của cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ tại từng trạng thái rừng khác nhau.

Sau khi rà soát hiện trạng rừng, đại diện Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông sẽ tổng hợp số liệu và đề xuất các phương án quản lý rừng cho từng cộng đồng. Đây chính là tiền đề để các cộng đồng tổ chức họp, thu thập ý kiến về việc xây dựng và hoàn thiện phương án quản lý bền vững cho mỗi cộng đồng trong thời gian tới.

Anh Trần Hữu Tâm, cán bộ CRD cho biết: “Hoạt động diễn ra trong bối cảnh kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm (2015-2019) của 4 cộng đồng vừa hết hiệu lực. Thông qua hoạt động này, các cộng đồng vừa được nâng cao năng lực điều tra, giám sát rừng, vừa giải quyết được những khó khăn trong xây dựng phương án quản lý rừng bền vững khi thực hiện thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý rừng bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

.