Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 21/2, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã chủ trì cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2020 tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mụ Nằm, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cuộc họp trong khuôn khổ dự án Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn (gọi tắt là dự án Sida)

23 thành viên thuộc các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng tham dự cuộc họp để thảo luận, lập 11 bảng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2020 theo mẫu hướng dẫn của Quyết định số 62/2019/QĐ –UBND ngày 07/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn.

Tại cuộc họp này, nhóm tư vấn CRD đã trình bày các biểu mẫu lập kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng và hướng dẫn trực tiếp theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để thực hiện việc lập kế hoạch phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.  Sau khi thực hiện lập kế hoạch, các nhóm trình bày và được nhóm tư vấn cùng các thành viên khác góp ý hoàn thiện.

Với sự hướng dẫn từ dự án, các nhóm cộng đồng đã tự lập được kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2020. Bản kế hoạch là cơ sở để dự án tiếp tục tham gia giám sát hoạt động tuần tra của 11 cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng trong thời gian tới.

Anh Trần Hữu Tâm (CRD), tư vấn dự án cho biết: Đây là hoạt động hàng năm được thực hiện bởi các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng ở xã Thượng Lộ. Tuy nhiên sau khi có quyết định số 62/2019/QĐ UBND về việc ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng kèm theo mẫu kế hoạch quản lý bảo vệ rừng với các nội dung chi tiết hơn, các cộng đồng khó có thể tiếp cận thực hiện quyết định này. Do đó, dự án Sida đã tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn nâng cao năng lực các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng. Từ đó, cộng đồng, nhóm hộ tự xây dựng các bảng kế hoạch hoàn chỉnh để phổ biến cho thành viên cùng thực hiện kế hoạch đề ra.

Dự án được điều phối bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam với sự đồng thực hiện của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (FOSDA –TTH) với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).

Bảo Hòa