Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề: Tuyển tập huấn viên cho khóa tập huấn “Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y cấp xã, huyện” Mã hoạt động:  1.2.4.2
Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Địa điểm thực hiện: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Tháng 03/2021
  1. Giới thiệu:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cùng phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và UBND huyện Nam Giang thực hiện dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (dự án BMZ). Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVG) tài trợ. Thời gian thực hiện là 3 năm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022. Dự án thực hiện tại 05 xã và thị trấn của huyện Nam Giang gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ và các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và Chà Vàl. Mục tiêu của dự án là cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và thúc đẩy phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng dự án. Một trong những đầu ra của dự án là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thú y cấp thôn, xã và huyện.

Để đạt được mục tiêu, dự án án BMZ sẽ tổ chức 03 khóa tập huấn (9 ngày), huấn luyện về “Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y” với khoảng 15 người hưởng lợi bao gồm cán bộ Thú y cấp thôn, xã tại 5 xã, thị trấn hưởng lợi dự án và cán bộ thú y thuộc TT KTNN huyện Nam Giang. Mỗi khóa tập huấn trong 3 ngày, bao gồm lý thuyết và thực hành tại thực địa trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 3/2021.

Vì vậy, dự án cần tuyển tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực 03 khóa tập huấn, huấn luyện này.

  1. Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

  • Lý lịch khoa học (CVs) của nhóm tập huấn viên, nhấn mạnh đến những kinh nghiệm có liên quan quan đến gói hoạt động tập huấn.
  • Minh chứng về kinh nghiệm, các hợp đồng tư vấn, dịch vụ đã thực hiện tương tự đã thực hiện trước đây.
  • Đề xuất mức phí hoặc báo giá theo mẫu của dự án

đến dự án BMZ thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trước 17h ngày 01/03/2021 qua địa chỉ email: tienvc@crdvietnam.org (ông Võ Chí Tiến); và đồng gửi đến các địa chỉ: crd.namgiang@crdvietnam.org; office@crdvietnam.org;

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Võ Chí Tiến,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914612020     Email: tienvc@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm xem và tải file đính  kèm tại đây:  BMZ_TOR tập huấn Thú y nâng cao_