Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề: Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em

Mã hoạt động:  1.1.1

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm tập huấn: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện: Dự kiến 16-17/7/2020
Hạn nộp hồ sơ: 20/6/2020

 

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

– Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE).

– Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

– Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em.

– Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

Để đạt được mục tiêu của Dự án, CRD sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em” cho khoảng 30 học viên là cán bộ của các tổ chức xã hội thuộc mạng lưới quản trị quyền trẻ em miền Trung và cán bộ chuyên trách về lĩnh vực trẻ em thuộc các Sở/Phòng LĐ TBXH tại 5 tỉnh dự án. Lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong 2 ngày tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện lớp tập huấn này.

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn

– Bản đề xuất chương trình và nội dung tập huấn chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trước 17h ngày 20/6/2020, theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), cc: hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

– Bà Đặng Lan Anh,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0935369963         Email: anhdl@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn tải file đính kèm Tor tại đây: 1.1.1_TOR_TH-kỹ-năng-gây-quỹ_final